Privatumo politika

Šį privatumo politikos pranešimą CooCoo pateikia svetainėje https://coocoo.lt („Svetainė“).

Šioje privatumo politikoje sužinosite, kokie Jūsų duomenys renkami ir kodėl, kiek laiko jie saugomi ir kaip tvarkomi, taip pat kokias teises valdyti savo pateikiamus duomenis turite.

Tęsdami naršymą šioje (aukščiau nurodytoje) interneto svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir sutinkate su joje aprašytais asmens duomenų tvarkymo principais, taikomais Jums naudojantis šia interneto svetaine. Taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės interneto svetaine su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.

Atkreipiame dėmesį, kad privatumo politika gali būti keičiama, o su jos paskutine galiojančia redakcija visuomet galite susipažinti šioje interneto svetainėje.

Jei nesutinkate su šia politika, galite nesinaudoti šia svetaine ir (arba) neteikti mums savo asmens duomenų.

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis el. paštu info@coocoo.lt

Kokie jūsų duomenys tvarkomi ir kodėl?

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:

 • siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • asmens sutikimu;
 • kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai;
 • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mano ar trečio asmens teisėto intereso.

Beveik visais atvejais tvarkomi tik Jūsų pačių man pateikti asmens duomenys, kai naudojatės šios interneto svetainės paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui kreipiantis į mane nurodytais kontaktais ir pan.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju tam tikros paslaugos Jums negalės būti suteiktos.

Kai naršote šioje interneto svetainėje

Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėje, teikti patrauklesnius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Jūsų aptarnavimą, tvarkomi apibendrinti ir nuasmeninti duomenys, tokie kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.

Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas pakartotinės rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiųjų šalių (pvz., Google, Facebook) paslaugomis bei įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel).

Jūsų asmens duomenys surenkami slapukų pagalba. Slapukai (angl. „cookies“) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės

Kai sutinkate gauti naujienas ir pasiūlymus

Kai šioje interneto svetainėje pateikiate savo telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiami naujienlaiškiai arba SMS žinutės).

Savo sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu galite bet kuriuo metu atšaukti, paspausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą gauto naujienlaiškio apačioje, arba pateikdami prašymą el. pašto adresu info@coocoo.lt

Kai užsisakote sąskaitą faktūrą

Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už paslaugas turite pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, įmonės rekvizitus.

Šie duomenys yra naudojami tik sąskaitos-faktūros išrašymo tikslu, todėl bus saugomi tik apskaitos programoje ir tvarkomi tiek laiko, kiek įpareigoja tą daryti atitinkami teisės aktai.

Kai norite su mumis susisiekti

Norėdami man pateikti atsiliepimą, prašymą ar užklausą, tą galite padaryti telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi socialiniu tinklu Facebook. Siekiant atsakyti į Jūsų kreipimąsi, naudojama Jūsų pateikta kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan. Šie duomenys naudojami tiek, kiek to reikia bendravimui su Jumis.

Kam atskleidžiama jūsų informacija?

Jūsų duomenų neteikiame tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

Jūsų duomenis galime perduoti duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis mano vardu. Duomenų tvarkytojai teikia svetainių prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos, duomenų analizės bei kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti nustatytus įsipareigojimus. Siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Ar jūsų duomenys saugūs?

Įgyvendinu ir nuolat atnaujiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Jūsų patogumui ir informacijai šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ar socialines paskyras. Mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

Kokias teises jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Turite šias teises:

 1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
 5. teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
 6. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 7. teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 8. teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis turite asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu pateikti mums rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę, pateikdami asmens dokumentą arba kitaip, teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Į Jūsų prašymą atsakysime per 30 kalendorinių dienų.